Spotlight
2009台北金馬影展已經圓滿結束了!感謝大家的支持!明年見!

目前分類:市川準 (8)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

我不買西裝 Buy a Suit

94 我不買西裝.jpg 
◎  11/13  (五)  18:00  信義12廳
◎  11/14  (六)  12:30  信義12廳
導演 : 市川準(Ichikawa Jun )

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

未來之我製作法 How to Become Myself

94 未來之我製作法.jpg 
11/08  (日)  17:30  信義12廳+13廳
11/17  (二)  17:30  信義13廳+14廳
導演 : 市川準(Ichikawa Jun )

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

東京夜曲 Tokyo Lullaby

tokyolullaby_still1.jpg 
11/12  (四)  14:00  信義13廳
11/22  (日)  14:10  信義13廳
 

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

青春漫畫部屋 Tokiwa: The Manga Apartment

tokiwaso-01.jpg 
11/06  (五)  15:00  信義12廳+13廳
11/08  (日)  15:10  信義12廳+13廳
導演 : 市川準(Ichikawa Jun )

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

人生最後一站 Dying at a Hospital

Dying in a Hospital.jpg 
11/07  (六)  18:30  新光3廳
11/11  (三)  16:10  新光3廳
11/14  (六)  10:30  新光2廳

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

鶇 Tugumi

TSUGUMI1.jpg 
11/06  (五)  15:00  新光2廳
11/15  (日)  18:30  新光2廳
 

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

失去童年的時代 No Life King

失去童年的時代.jpg 
11/20  (五)  16:30  信義13廳
11/21  (六)  17:30  信義13廳
11/24  (二)  16:00  信義13廳

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

醜女 Bu Su

BUSU.4.87s-385.jpg 
11/15  (日)  14:10  新光3廳
11/17  (二)  12:30  新光3廳
導演 : 市川準(Ichikawa Jun)

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()