Spotlight
2009台北金馬影展已經圓滿結束了!感謝大家的支持!明年見!

目前分類:限制級禁區 (6)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

一鏡到底之人體炸彈 PVC-1

Kids and Gun.jpg 

11/09  (一)  19:30  信義12廳
11/16  (一)  22:50  信義12廳
11/24  (二)  22:00  新光3廳

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

犬齒之家 Dogtooth

IMAGE_ 010 copy.jpg 

11/08  (日)  19:40  信義12廳+13廳 【已售完】
11/13  (五)  13:20  信義13廳+14廳
導演 : 吉歐格斯藍堤摩斯(Giorgos Lanthimos)
國別 : 希臘

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

非常母親 Mother

poster_world.jpg 

11/11  (三)  18:00  信義13廳【已售完】
導演 : 奉俊昊(Bong Joon-Ho)
國別 : 南韓
年份 : 2009

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

極限:殘殺煉獄 Martyrs

1000006_4756_SUPPLICIEE5.jpg 

11/09  (一)  21:20  信義13廳
11/14  (六)  23:00  信義13廳
導演 : 巴斯卡勞吉哈(Pascal Laugier)
國別 : 法

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

超激!A幫生與死 The Life and Death of Porno Gang

PB_suma 25.jpg 

11/18  (三)  21:30  新光3廳
11/20  (五)  13:30  新光3廳
導演 : 拉登德攸傑維茲(Mladen Djordjevic)
國別 : 塞爾維亞

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

嗑到荼蘼 Enter the Void

Entor the Void 4.jpg 

11/07  (六)  10:20  信義5廳 【已售完】
11/09  (一)  21:30  信義5廳 【已售完】
11/11  (三)  21:30  信義5廳 【已售完】
導演 : 加斯帕諾埃 (Gaspar Noé)

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()