Spotlight
2009台北金馬影展已經圓滿結束了!感謝大家的支持!明年見!

目前分類:經典重現 (6)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

狂人皮埃洛 Pierrot Le Fou

狂人皮埃洛 01.jpg 

11/12  (四)  13:20  新光3廳
11/14  (六)  11:00  新光3廳
11/15  (日)  19:10  新光3廳

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

紅菱豔 The Red Shoes

Robert-Helpmann-and-Moira-001.jpg 

11/06  (五)  10:20  信義5廳 【已售完】
11/08  (日)  10:20  信義5廳
11/10  (二)  21:30  信義5廳 【已售完】

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

逍遙騎士 Easy Rider

fondue_easyrider_wideweb__470x301,0.jpg 

11/11  (三)  13:00  新光2廳
11/14  (六)  20:40  新光2廳
11/18  (三)  14:00    新光2廳

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

受害者 Victim

victim 2.jpg 

11/18  (三)  13:00  信義12廳
11/21  (六)  19:30  信義14廳
導演 : 巴席爾狄爾登(Basil Dearden)

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

悲情城市 A City of Sadness

悲情城市 01.BMP 

11/22  (日)  10:30  信義13廳  ★【已售完】
11/25  (三)  14:00  信義13廳 
導演 : 侯孝賢(Hou Hsiao-Hsien)

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

此情可問天 Ask My Love from God

此情10-9-STS-D-043.jpg 

11/11  (三)  14:10  新光3廳
導演 : 宋存壽(Sung Chuen-Sau)
國別 : 台

TGHFF2009 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()